BÖLGESEL COĞRAFYA’NIN YENİDEN YÜKSELİŞİ

türkiyeDünya ve ülke gündeminin yoğun trafiği ve baskısı altında dikkat çekici olan husus şu ki bölgesel coğrafyanın önemi giderek artmaktadır. Küresel, bölgesel, ulusal ve yerel ölçekte büyük değişim halinde olan siyasi ve ekonomik dengeler bölgesel coğrafyaya yeniden duyulan ihtiyacı gözler önüne sermektedir. Bu noktada elbette salt tasviri bölgesel coğrafyadan ziyade siyasi, ekonomik, kültürel ve yersel dinamikler arasındaki coğrafi ilişkilerin keşfi ve bu ilişkiler ağının olumlu ve sorunlu yanlarının tespitini de içeren bölgesel coğrafya anlayışına olan ihtiyacı ifade etmektir amacım. Elbette bu tespitler sonrasında önerilecek çözüm önerileri bölgesel coğrafya ve coğrafyacılara ülke ve dünya meselelerinin çözümünde en azından fikirsel de olsa pay sahibi olmalarının kapılarını açacaktır. 

Add a Comment