Coğrafi bilginin proaktif kullanımı; Mobil coğrafya

internet-coğrafyaEn genel ve en basit tanımı ile insan ve mekân arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalı olan coğrafya en eskilerden ama eskimeyen bir bilim dalı olarak insanın yeryüzündeki serüveninde ona her zaman eşlik ve yardım eden bir bilim dalı olarak önemini korumuştur. Bu önem kimi zaman coğrafyacılar sayesinde ortaya konulmuş ve coğrafyacıların önemi artmışsa da özellikle bilimde ve ekonomide teknolojinin ağırlığını hissettirdiği günümüzde, coğrafi bilginin proaktif kullanımı coğrafyacılardan çok iktisat, işletme, mühendislik gibi bilim dalları ile teknolojiyi efektif bir biçimde kullanan ticari işletmeler tarafından adeta sömürülmektedir. İnsanın mekân üzerindeki varlığının bile değerli bir veri olduğu günlük yaşam ve ekonomide ticari işletmelerinin bu veriye sahip olmak ve onlardan çıkarılacak analizlerle daha fazla kazanç elde etmek istemeleri coğrafi bilginin önemini giderek arttırmaktadır. Bireylerin “nerede”, “ne zaman”, “ne” yaptıklarına ilişkin verilerin toplanmasında ise mobil teknolojilerin önemi yadsınamaz. Özellikle internet ve akıllı telefonlar aracılığı ile veri toplamayı sağlayan yazılımların ve bu alanda hizmet veren teknoloji şirketlerinin son birkaç yılda hızla yaygınlaşması coğrafyacılar açısından da bu pazarın ne kadar önemli ve değerli olduğunun bir göstergesidir. 


Bu makalede coğrafi bilginin internet ve mobil teknoloji araçları ile nasıl pazarlanabilir ve yönetilebilir bir veriye dönüştüğü örnek uygulamalar ile gösterilecektir. Örnek uygulamalar android işletim sistemine sahip mobil bir cihaz ile elde edilmiş ve bu uygulamaların coğrafya ve coğrafyacılar için önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Dolayısı ile coğrafya ve coğrafyacılar için öğretmenlik ve akademisyenlik dışında çok farklı sektörlerde önemli iş fırsatlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu fırsatları değerlendirmek için coğrafyacıların kendilerini teknoloji ve yazılım konusunda da geliştirmeleri gerekmektedir. Bu sayede coğrafi bilginin doğru kullanılmasında, ürün ve hizmetlerin lokasyona dayalı analizi ile pazarlamasında coğrafyacılar da kendilerini güçlü bir konumda bulabilirler.

Makalenin tamamını incelemek için Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi’nin sayfasını ziyaret edebilirsiniz…

http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2682#.U17HB_l_vSk

Add a Comment