COĞRAFYA SAVAŞMAK İÇİNDİR… YVES LACOSTE

coğrafyasavaşmakiçindirCoğrafya Savaşmak İçindir!  Bu cümleyi okuduğunuzda herkesin aklına farklı fikirler gelebilir, ancak gerçekte ne demek istediğini tam olarak anlayamayız çünkü coğrafyanın aslında ne ifade ettiğini, işlevlerini çoğumuz bilmiyoruz. Bizlere coğrafyayı dünya betimlemesinin unsurlarını ortaya koymaya olanak sağlayan ve eğitim yılları içinde öğretilen bir ders olduğu telkin edildi. Okul hayatımız boyunca coğrafya derslerinde, hangi dağın nerede olduğu, yüksekliği, ovaların, akarsuların nerede olduğu, ülkelerin adları, iklim tipleri, akarsuları, kentleri, sanayi kolları, madenleri bilmemiz gerektiğini hissettirdiler. Elbette bunları bilmek gerekli ancak anlamlandıramadıktan, işimize yaramadıktan sonra bütün bu bilgiler neye yarar? Bu yüzdendir ki coğrafya Lise öğreniminde çok fazla sevilmez çünkü herkesin de bildiği gibi Coğrafyada anlayacak bir şey yoktur, sadece ezberlemek gerekir.

1929 yılında Fas’ta dünyaya gelen Fransız coğrafyacı, jeopolitika uzmanı ve Yves_Lacoste 1976 yılında jeopolitik “Hêrodote” dergisini kuran Yves Lacoste’un  “Coğrafya Savaşmak İçindir” adlı kitabı bu büyük yanılgıyı değiştirebilecek niteliktedir. Kitapta aslında coğrafyanın stratejik ve ideolojik işlevlerinin devlet politikalarında ne denli önemli olduğundan ve yalnızca askeri harekata yaramadığı şu ya da bu düşmana karşı açılması gereken savaş olasılığına karşı değil aynı zamanda devlet örgütünün, üstünde güç kullandığı insanları daha iyi denetlemek amacıyla bölgeleri düzenlemesine, şehir planlamalarına kadar her alan da coğrafyaya ihtiyaç duyulduğundan kanıtlarıyla bahsetmektedir. Kitap subaylar ve öğretmenler coğrafyası arasındaki uçurumu çok bariz örneklerle gözler önüne sermektedir.

Lacoste coğrafyayı, harita betimlemelerini ve alana mal edilmiş değişkenleri açıkça yüksek düzeyde stratejik bilgi olarak değerlendiren ve iktidar aracı olarak kullanan yönetici azınlıkların istifade ettiği Egemenler Coğrafyası ve ekonomik yaşamla ilgili kararlardan olduğu gibi, yalnız politik ve askeri uygulamalardan yalıtılmakla kalmayan, aynı zamanda uzay incelemelerinin iktidar aracı olarak etkisini gözlerden kaçıran Akademisyenler Coğrafyası olarak ikiye ayırmaktadır. Lacoste Akademisyenler Coğrafyası ile coğrafyanın özüne hak ettiği değerinin verilmediğini ve coğrafi bilgilerin, coğrafi incelemeleri çok iyi bilen yönetici azınlık tarafından kendi çıkarlarına göre kullanıldığını ifade etmektedir.  Akademisyenler  Coğrafyası ve Subaylar Coğrafyası (Egemenler Coğrafyası) arasındaki temel farka kitaptan bir örnek vermek gerekirse; “Subaylar ve öğrenciler sınıflarda okutulan dağlık durum, iklim, bitki örtüsü, akarsular, nüfus gibi aynı tip başlıkları sıralamaktadırlar ancak öğrencilerin ve öğretmenlerin bu konuda hiç bir fikri yokken subaylar bu bilgilerin neye hizmet ettiğini çok iyi bilmektedirler.” Lacoste, bizlere öğretilenlerin aksine coğrafi bilginin ne denli önemli olduğunu  Coğrafya Savaşmak İçindir adlı kitabında 136 sayfasında açıkça özetlemiştir.

Kitapta coğrafyanın önemini vurgulayan birkaç cümle;

Coğrafyanın başlıca işlevlerinden biri, birbirlerinden çok farklı bilimler tarafından incelenen olaylar arasındaki uzaysal etkileşimin incelenmesidir.

Coğrafyayı yeniden oluşturmuyoruz onu düşmanlarımıza karşı çeviriyoruz.

Okula okuma, yazma ve hesap yapmayı öğrenmek için gidilir. Harita okumayı  öğrenmek için neden gidilmesin?

Coğrafya dünyanın bir betimlemesidir.

Add a Comment