BİLGEO çalışma grupları 3. Aralık 2014 Çarşamba günü Bies Cafe’de toplandı. Çalışma gruplarının yapmış olduğu faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda çalışma gruplarının kaynaşması da hedeflendiği için mekan değişikliğine de gidildi.