Çok uzun yıllar oldu aslında okuyalı bu kitabı… Gerek derslerde gerekse okuma listesi isteyenlere de tavsiye ettiğim çoktur lakin yazmak kısmet olmamıştı.  Giriş ve 4 bölümden oluşan Vandana